mandag 12. august 2013

548 + X =

greenPEAS, er den første videoen vår på You Tube. Geir har komponert og spilt musikken, Emma, Johannes og Einar er foran kameraet og jeg er bak. Kornetten tilhører Marta og ertene er mine!
Et lærerikt prosjekt ...
( Sorry, had to write it all in norwegian, a lot of help from my friends! )

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar